MUKSUNKIRJA™ är en trygg och lätthanterlig nya generationens Internet-service för barnens föräldrar och dagvårdspersonal.

MUKSUNKIRJA™ produktfamilj fungerar som kompletterande element till det allra viktigaste: samarbete mellan familjen och daghemmet.

  • Förbättrar kommunikation.
  • Sparar viktiga minnen från daghemstid.
  • Underlättar administrativa rutiner.
  • Hjälper rikta daghemmets resurser till att stöda barnets uppväxt.

Egenskaperna

Händelser på daghemmet

  • Med denna funktion kan personalen dela både upprepande notis lika väl som matlistor och enskilda meddelanden. Barnens föräldrar kan kommentera händelser och annat innehåll.

Kontakthäfte

  • Kontakthäfte kan användas för att skicka och ta emot meddelanden med daghemmets personal. Kontakthäftet syns bara till dagvårdens personal och barnets föräldrar.

Muxu-mappen

  • Muxu-mappen bevarar trevliga minnen från daghemstid. Du kan spara både bilder och text.

Småbarnfostran

  • Planen för småbarnfostran eller PfSf finns på skilt mellanblad. Den möjliggör förberedelsen till PfSf-diskussion och bevarar diskussionens resultat.

hahmo_kyykky_ilman